Kartta

kartta.jpg

Majakkatorni

Söderskärin majakkatorni on arkkitehti Ernst Lohrmannin suunnittelema, ja se on rakennettu vuonna 1862. Kahdeksankulmainen, uusgoottilaista tyylisuuntaa edustava torni on kuusikerroksinen ja noin 40 metriä korkea. Rungon alaosa on graniittia, yläosa on muurattu tiilistä.

Majakan rakennustyön laatu oli huono, ja majakka alkoikin kallistua heti valmistuttuaan. Tämän johdosta vuosina 1912–1917 torni tuettiin muuraamalla ulkosivuihin ratakiskoista ja teräsköysistä tehty tukikorsetti. Tukikorsetti peitettiin betonilla ja maalattiin.

Majakan valolähteenä on Suomen ensimmäinen lasiprismoista koostuva valolaite, ns. Fresnelin linssistö, jonka 5 sekunnin mittainen valovälähdys toistui aina 90 sekunnin välein. Majakka automatisoitiin vuonna 1957, ja sen jälkeen se sai palvella tehtävässään merenkulkijoiden turvana aina vuoteen 1989 saakka, jolloin valo sammutettiin. Suomenlahden väylästö oli muuttunut, eikä Söderskärin majakalla nähty enää tuolloin olevan merenkulullista merkitystä.

Majakanvartijoiden ja majakkamestarin talo

Aluksi majakkamestari ja kaikki kolme majakanvartijaa perheineen asuivat yhdessä asuinrakennuksessa, joka valmistui vuonna 1862. Kun majakkamestarin oma talo myöhemmin valmistui, ryhdyttiin vanhempaa asuinrakennusta kutsumaan Alataloksi ja uutta Ylätaloksi.

Ryssvillanin perustukset

Majakkatornin lounaispuolella ovat jäljellä 1960-luvulla puretun Ryssvillan-rakennuksen kiviperustukset. Vuosina 1912–1917 koko Suomen luotsilaitos oli venäläistetty, ja Söderskärillä oli venäläinen henkilökunta. Rysvillan toimi venäläisten keittiö- ja ruokalarakennuksena.

Luotsitupa

Söderskärin luotsiasema lakkautettiin vuonna 1961. Vuosina 1965–2007 Luotsisaaressa sijaitseva Luotsitupa palveli Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimitilana. Nyt lintuasematoiminta jatkuu Luotsituvassa BirdLife Suomen toimesta.

Riippusilta

Majakkasaaren ja Aurasaaren välinen riippusilta rakennettiin ensimmäisen kerran vuonna 1942, mutta se tuhoutui sota-aikana vuotta myöhemmin. Silta rakennettiin pian uudelleen, mutta se katkesi vuonna 1948, kun luotsi hakkasi siitä jäätä irti. Uusi riippusilta rakennettiin taas uudelleen vuonna 1949.